സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് വാരിസ്റ്ററുകൾ

  • Zinc Oxide Varistor

    സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് വാരിസ്റ്റർ

    മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് വാരിസ്റ്റർ / സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് വരിസ്റ്റർ, പ്രധാനമായും സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് അടങ്ങിയ അർദ്ധചാലക ഇലക്ട്രോക്നിക് സെറാമിക് മൂലകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലീനിയർ അല്ലാത്ത റെസിസ്റ്ററാണ്. വോൾട്ടേജിന്റെ മാറ്റത്തെ സെൻ‌സിറ്റീവ് ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഇതിനെ വാരിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഓക്സൈഡ് വാരിസ്റ്റർ (എം‌ഒവി) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് കണികകൾ ചേർന്ന ഒരു മാട്രിക്സ് ഘടനയാണ് വാരിസ്റ്ററിന്റെ ബോഡി. കണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ധാന്യ അതിർത്തികൾ ദ്വിദിശ പിഎൻ ജംഗ്ഷനുകളുടെ വൈദ്യുത സ്വഭാവസവിശേഷതകൾക്ക് സമാനമാണ്. വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ ഈ ധാന്യ അതിരുകൾ ഉയർന്ന ഇം‌പെഡൻസ് അവസ്ഥയിലാണ്, വോൾട്ടേജ് ഉയർന്നാൽ അവ ബ്രേക്ക്ഡ state ൺ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും, ഇത് ഒരുതരം രേഖീയമല്ലാത്ത ഉപകരണമാണ്.